E-Sportko, provedba pilot projekta u dvoranama

Pilot projekt u sklopu projekta: E-Sportko, edukacija i volonterizam u provedbi je u više dvorana na širem području gradova Splita i Imotskog.

Trenutačna provedba Pilot projekta uključuje integraciju djece s poteškoćama u razvoju na redovne sportske aktivnosti, te osigurava djelatnicima i volonterima edukaciju u radu s navedenom populacijom djece.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 328.388,13 kuna, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda osigurava 85% , te Državni proračun Republike Hrvatske 15% navedenih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta: od 21.03.2022. do 21.09.2023.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO