objava plana edukacije volontera (Projekt: E-Sportko)

Projekt ˝E-Sportko, edukacija i volonterizam˝, kao pokazatelj uspješnosti provedbe projekta ima za cilj osigurati plan edukacije Volontera.

5 Volontera na Projektu ostvarilo je angažman od 505 volonterskih sati, te sudjelovanje na 12 radionica.

Nakon provedenih radionica i 505 volonterskih sati stvoren je preduvjet za izradu Plana volonterske edukacije, odnosno postavljanje smjernica za edukaciju volontera. Isto ne predstavlja i sadržaje edukacija, koje su specifične u odnosu na problematiku, već daju smjernice u provedbi plana edukacije volontera u prilagodbi na vanredne uvjete rada u sportu i rekreaciji.

Realizacijom Projekta ostvareni su preduvjeti za uspješno uključivanje Volontera na provedbi sportsko – rekreativnih aktivnosti u specifičnim uvjetima.

U izvanrednima situacijama, koje ponekad dobivaju vremensko trajanje duže od predviđenih, životne obveze, navike i svakodnevnica trebaju se odvijati bez obzira na ograničenja. Sport i rekreacija zbog svojih dobrobiti na fizičko i emocionalno zdravlje pojedinca ne smije biti podložno ograničenjima, odnosno trebaju se stvoriti uvjeti za provedbu istih u vanrednim okolnostima.

Kroz Projekt ˝E – Sportko, edukacija i volonterizam˝, proveli smo Pilot projekte, edukacije za Projektni tim, edukacije za Volontere, te ostvarili zacrtane ciljeve u osmišljavanju programskih aktivnosti u specifičnim uvjetima.

Projekt ¨E-Sportko, edukacija i volonterizam˝, realiziran je u pomoć ESF-a, te ukupna vrijednost projekta iznosi: 328.388,13 kuna, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda osigurava 85% , te Državni proračun Republike Hrvatske 15% navedenih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta: od 21.03.2022. do 21.09.2023.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO