Pilot projekt individualni rad sportskih aktivnosti u direktnom kontaktu

Pilot projekt ˝individualni rad sportskih aktivnosti u direktnom kontaktu˝ uključio je veći broj korisnika i Volontere uključene kroz projektne aktivnosti na praktičnu izvedbu kroz sportske programe koje Udruga provodi u dvoranskim prostorima.

Pilot projekt vježbanja u individualnom direktnom kontaktu s korisnikom omogućava najbolju posvećenost u radu s djecom, te posvećenost u realizaciji kretnih struktura, izvedbi zadatak, kao i na poboljšanju motoričkih sposobnosti.

Pilot projekt realizirao se u sportskim dvoranama, te osigurao vježbanje u individualnom obliku zahvaljujući sufinanciranju projekta iz Europskog socijalnog fonda.

Realizacijom navedenog Pilot projekta volonteri su osigurali dugoročni preduvjeti za individualni rada s korisnicima.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO