pilot projekt on-line vježbanje u sklopu e-sportko

Pilot projekt ˝On-line vježbanje˝ uključio je veći broj korisnika i Volontere uključene kroz projektne aktivnosti na praktičnu izvedbu kroz sportske programe koje Udruga provodi u dvoranskim prostorima.

Preduvijet uključivanja Volontera bilo je suštinski usvojiti teorijska znanja kroz Radionice i usvojiti  iskustveno znanja predavača, te uz prethodna osobna iskustva, pripremiti dnevni angažman u sklopu Pilot projekta. U cilju čim kvalitetnije, sadržajnije i sigurnije provedbe Pilot projekta Voditelji su prethodno iskomunicirali  i osigurali materijalno-tehničko-prostorne uvjete. Osim osiguravanja prethodno spomenutih uvjeta, zadatak  Voditelja bio je raspodijeliti angažmane Volontera, te isplanirati vrijeme volontiranja svakog od 5 volontera uključenih u Projekt.

Realizacijom navedenog Pilot projekta volonteri su osigurali dugoročni preduvjeti za provedbu aktivnosti programa on-line vježbanja. Sudjelovanjem na Pilot projektu, Volonteri su unaprijedili prethodno stečena teorijska znanja, usavršili pripremu dnevnih aktivnosti, te stekli vještine u realizaciji predmetnih on-line aktivnosti.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO