PILOT PROJEKT U SKLOPU E-SPORTKO

Prvi Pilot projekt u sklopu E- Sportko, edukacija i volonterizam, projekta financiranog od strane Europskog socijalnog fonda, implementirao je stečena teoretska znanja Volontera na praktičnu izvedbu kroz Ljetne sportske kampove. Preduvijet uključivanja Volontera bilo je suštinski usvojiti teorijska znanja kroz Radionice i usvojiti  iskustveno znanja predavača, te uz prethodna osobna iskustva, pripremiti svaki dnevni angažman u sklopu Pilot projekta.

Pilot projekt održao se kroz provedbu Ljetnog kampa na lokaciji Park šume Marjan od 27. lipnja do 02. rujna 2022. godine u 8 tjedana.

Tijekom pojedinog tjedna Ljetnog kampa, korisnici kampova prolaze veći broj sportskih, kreativnih i edukativnih aktivnosti i to:

Plivanje, Planinarenje, Orijentacijsko kretanje, Baseball, Badminton, Streličarstvo, Nogomet, Odbojka, Hokej, Frizbi, Kreativna radionica (slikanje, crtanje, modeliranje), Pokusi, Istraživanje flore i faune, Plesovi (Društveni plesovi).

Tijekom provedbe Pilot projekta 5 volontera odradilo je ukupno 400 volonterskih sati.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO