Potpisan ugovor iz europskog socijalnog fonda

Nakon uspiješno provedenog projekta ˝SPORTko za SVE˝ u periodu od 2018. do 2020. godine, Sportko je potpisao novi Ugovor iz Poziva: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11

Sportko će u periodu od 21.03.2022. do 21.09.2023. provesti projekt:

E-Sportko, edukacija i volonterizam

Cilj projekta je ojačati kapacitete Udruge Sportko i Sportko – Split za inovativne načine provedbe sportskih aktivnosti sa djecom sa i bez poteškoća u vanrednim situacijama na području Splitsko-dalmatinske županije. Realizirat će se kroz edukaciju 2 djelatnika i 5 volontera te uz organizaciju volonterskog programa. Ciljna skupina projekta su Udruga Sportko iz Imotskog i Sportko iz Splita, djelatnici i volonteri koji će imati direktnu korist od projekta. Krajnji korisnici su djeca sa i bez poteškoća, korisnici programa Sportka IM i ST, sa područja SDŽ.

Vrijednost projekta iznosi: 328.388,13 kuna

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda (85 %)

PT1. – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

PT2. – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost

Udruge za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO