Sajam sporta

Projekt kojeg smo inicirali i u partnerstvu s klubovima i udrugama Imotske krajine organizirali, ima za cilj promociju sporta, klubova i udruga koji provode programe s djecom i mladima.

Sajam sporta organiziramo u prodajnom centru Park&Shop, centru koji je ujedno i partner na Sajmu sporta.

Zadnji vikend u studenom svi zainteresirani mogu posjetiti štandove prezentiranih društava, te kroz veliki defile sudionika i pozdraviti članove i natjecatelje pojedinih udruga i klubova.